een natuurlijke beleving ...

vzw Joert 


Joert is een vzw die zich richt tot leerlingen die uitvallen op school en een dagbesteding aanbiedt voor zorgbehoevende jongeren. We profileren ons dan ook graag als  een  noodrem voor jongeren.


Vzw Joert is gesitueerd in een groene omgeving. Dit geeft niet alleen een gevoel van ruimte, het geeft ook letterlijk de ruimte om afstand te nemen van zaken wanneer er bijvoorbeeld iets moeilijk loopt. Rond het joertdomein zie je enkel velden, bomen, dieren en andere boerderijen. Door de situering op het platteland overvalt je een gevoel van rust.


In onze belevingsomgeving en onze joert richten we ons voornamelijk op het aanbieden van activiteiten met een groen karakter. De natuur en de dieren zijn belangrijke partners in het begeleidingsproces. Jongeren krijgen de kans om op maat verantwoordelijkheden op te nemen. Het laat hen groeien, geeft zelfvertrouwen en maakt ze sterker.

BELEEF MEE !